Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 1.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 2.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 3.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 4.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 5.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 6.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 7.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 8.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 9.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 10.
Ngất ngây với cô nàng 2B trong Nier: Automata xinh tựa thiên thần - Ảnh 11.